Menig lezer zal de taxonomie zien als de menselijke neiging om de natuur netjes te ordenen in een systeem van vakjes, zoals het systeem van Linnaeus, die van een onveranderlijke orde uitging. Maar sinds Darwin's the origin of species is de taxonomie geëvolueerd naar een poging tot het begrijpen van de steeds veranderende soortenrijkdom en de verwantschappen van soorten, die te herleiden zijn naar een gemeenschappelijke oorsprong (phylogenie).

De taxonomische indeling van de watermijtensoorten is complex, mogelijk omdat verschillende landsoorten ooit het water hebben opgezocht en watermijten daardoor een heterogene verzameling soorten vormen (Wesenberg Lund 1939). De eerste onderzoekers konden nog niet weten wat de watermijtlarven en nimfen waren die ze vonden, ze dachten dat het aparte soorten moesten zijn. Het lezen van gedeeltes van het Kritisch historisch overzicht der Acaralogie (Oudemans 1929) geeft een goede indruk van de vele voetangels en klemmen die er lagen voor de eerste onderzoekers, met hun vaak gebrekkige apparatuur. De watermijten werden op basis van nieuwe inzichten steeds opnieuw ingedeeld. Wesenberg Lund (1939) noemt Müllers "Hydrachnae" van 1782 als basis voor al het latere werk. Dat van Koch, Koenike, Kramer, Piersig, Williamson, Sokolow, Lundblad, Neuman, Oudemans, Viets en vele anderen . Hun namen zijn terug te vinden in de soortnamen van watermijten:
- als auteursnaam: Hygrobates calliger Piersig 1986
- als soortnaam: Limnesia Koenikei Piersig 1984
- als geslachtsnaam: Neumania imitata Koenike 1908.

Er bestaan veel taxonomische indelingen. Daarbij zijn er nog steeds wijzigingen. Het op deze pagina getoonde schema is dus niet meer dan een mogelijke indeling en is ontleend aan een klein gedeelte van de ”Taxon Tree” van de Fauna Europaeae (zie link onderaan de pagina). Dit schema begint bovenaan met de de reusachtige stam van de geleedpotigen (Arthropoda), één van de ongeveer 15 stammen binnen het onderrijk Eumetazoa, waar bijna alle soorten dieren in gehuisvest zijn. Andere stammen zijn bijvoorbeeld de weekdieren (Mollusca) en de gewervelden (Chordata).

Binnen de geleedpotigen vallen de watermijten onder de Chelicerata, de „gifkaakdragers”. Watermijten hebben ook cheliceren, maar die zijn niet hol, het speeksel wat er omheen vloeit bevat wel verterende enzymen.

Verder naar beneden komen we de infraklasse Acarina tegen, waar de mijtachtigen en teekachtigen zijn verzameld in een grote groep, die ook wel Acari genoemd wordt. De Acarina worden vervolgens onderverdeeld in de mijtachtigen (Acariformes) en de teekachtigen (Parasitiformes). De Acariformes zijn ingedeeld in drie orden, waarbij de watermijten vallen onder de orde Prostigmata, dit zijn mijten waarbij de ademhalingsopeningen (stigmata) vóór aan (Pro-), bij de monddelen liggen.

De watermijten zijn in dit schema in acht superfamilies verdeeld, die samen met een aantal superfamilies van landmijten onder een onderorde, de Anystina zijn verzameld.

Zie ook pagina 1 voor een bespreking van relatie van een aantal (onder)ordes in dit schema.


Phylum Phylum Arthropoda - Stam Geleedpotigen
Subphylum
Onderstam
Chelicerata
"Gifkaakdragers"
Crustaceae
Kreeften
Uniramia
 
Classis
Klasse
Arachnidae
Spinachtigen
Merastomata
Degenkrabben
Pycnogonida
Zeespinnen
Myriapoda
Duizendp.
Hexapoda
Insecten
Subclassis
Onderklasse
Micrura
 
Dromopoda
(Opiliones,Scorpiones e.a.)
 
Infraclassis
Infraklasse
Acarina (Acarida, Acari)
Mijten en Teken
Megoperculata
 
 
 
Acarina (Acarida, Acari) Megoperculata
Superordo
Superorde
Actinotrichidae
(Acariformes)
Anactinotrichidae
(Parasitiformes)
Ordo
Orde
Prostigmata
(Actinedida, Trombidiformes)
Oribatida
mosmijten
Astigmata
(Sarcoptiformes)
Ixodida
Teken
andere
 
Araneae
Spinnen
andere
 
Subordo
Onderorde
Anystina
 
Eupodina
 
andere
 
 
 
Ixodina
 
Argasina
 
Superfamilia
Superfamilie
Watermijten
(8 superfamilies)
overige
(9)
Halacaroidae
e.a.
 
 
26 super-
families
Sarcoptoidae
en 10 andere
Ixodidae en
Amblyommidae
Argasidae
 
 
 

De acht watermijt superfamilies worden hieronder weergegeven.
Verticaal in plaats van horizontaal, om de tabel passend te houden

Kleine letters: niet in Nederland of (zeer) zeldzaam,
cursief: niet in Nederland gevonden. (Smit & van der Hammen, 2000).
Vette letters: op deze site aanwezig, tevens link naar een soort.

Superfamilia Superfamilie Familie Subfamilie Geslacht
Subordo
Anystina

Onderorde
Anystina

Hydrachnoidea Hydrachnidae Hydrachninae Hydrachna
Eylaoidea Apheviderulicidae Apheviderulicinae Apheviderulix
Limnocharidae Limnocharinae Limnochares
Stygolimnocharinae Parawandesia
Eylaidae Eylainae Eylais
Piersigiidae Piersigiinae Piersigia
Hydryphantoidea Hydryphantidae Hydryphantinae Hydryphantes
Thyadinae Euthyas
Panisellus
Panisopsis
Panisus
Thyas
Thyopsis
Andere
Protziinae Protzia
Partnunia
Diplodontinae Diplodontus
drie andere  
Hydrodromidae Hydrodrominae Hydrodroma
Lebertioidae Sperchontidae Sperchontinae Charoelia
Sperchon
Sperchonopsis
Lebertiidae Lebertiinae Lebertia
Oxidae Oxinae Frontipoda
Oxus
Torrenticolidae Torrenticolinae Monotractides
Pseudotorrenticola
Torrenticola
drie overige    
Hygrobatoidea Limnesiidae Limnesiinae Limnesia
Hygrobatidae Hygrobatinae Hygrobates
Atractides
drie overige
Unionicolidae Unionicolinae Unionicola
Pionatacinae Neumania
Pionidae Foreliinae Forelia
Pseudofeltria
Pioninae Piona
Tiphyinae Hydrochoreutes
Pionacercus
Pionopsis
Tiphys
twee overige  
Wettinidae Wettininae Wettina
Aturidae Albiinae Albia
Aturinae Aturus
Kongsbergia
Axonopsinae Axonopsis
Brachypoda
Ljania
tien andere
drie overige    
Arrenuroidea Mideidae Mideinae Midea
Mideopsidae Mideopsinae Mideopsis
Arrenuridae Arrenurinae Arrenurus
acht overige
Hydrovolzioidae Hydrovolziidae Hydrovolziinae Hydrovolzia
Stygothrombioidae Stygothrombiidae Stygothrombiinae Stygothrombinum
negen overige (landmijten)    


Elders wordt deze groep Acari als een subklasse beschreven (Wikipedia, van der Hammen 1972).

De moeilijke naam Actino-trichidae duidt op de aanwezigheid van het lichtbrekende actinopiline in sommige haren (-trichidae). An- = niet, dus de Anactinotrichidae hebben géén haren met actinopiline (v.d. Hammen, 1972b). Door v.d. Hammen (1986) wordt beschreven hoe de spieren van de gnathosomen (de kop met de kaken) ook verschillen voor deze beide groepen.

Van der Hammen (1972) noemt geen suborde Anystina, maar brengt deze groep als infraorde Hydrachnei onder bij een suborde genoemd Trombidina. Die suborde is in dit schema met de Anystina samengevoegd.

LITERATUUR

v.d. Hammen, L. (1972b). A Revised classification of the mites (Arachnidea, Acarida) with diagnosis, a key and notes on phylogeny. Zoologische mededelingen Leiden 47 (22) . Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/150181.

v.d. Hammen, L. (1986). Acarological and Arachnological notes. Zoologische mededelingen Leiden 60 (14) 18-09-1986. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/150442.

Müller,O.F. (1781). Hydrachnae quas in aquis Daniae palustribus Lipsiae Apud Siegfried Lebrecht crusium 1781. Gelezen 29-04-2022 op:
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574157786?tify={%22panX%22:0.444,%22panY%22:0.922,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.714}

Oudemans, A.C. (1929). Kritisch historisch overzicht der Acaralogie Tijdschrift voor entomologie (supplement) 72 Nederlandsche Entomologische Vereeniging Amsterdam 1929. Opgehaald 2012 van http://ia700402.us.archive.org/19/items/tijdschriftvoore72nede/tijdschriftvoore72nede.pdf.

Stålstedt, J. ,Bergsten, J. , Ronquist, F. (2013). "Forms" of water mites (Acari: Hydrachnidia): intraspecific variation or valid species? Ecology and Evolution 2013; 3(10):3415-3435. Opgehaald van http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3797488/pdf/ece30003-3415.pdf.

Zie verder de LITERATUURLIJST watermijten

LINKS

Bovenstaande tabel ontleend aan Fauna Europaea.org.

Een chemotaxonomische indeling op basis van eiwitten.

Een andere taxonomische indeling.

(Verdwenen ? Een aantal uitgebreide naamlijsten met synoniemen. Deze pagina werd onderhouden door medewerkers van de Department of Entomology van de Texas A&M University. Jammer genoeg is deze niet terug te vinden.)

Wikipedia: Phylogenetics (Engels).


ALGEMEEN    UITERLIJK    LEVENSCYCLUS    SOORTEN   TAXONOMIE

terug
terug naar: SPRINGSTAARTJES, SPINNEN, MIJTEN, KREEFTJES

Pagina route: INDEX » mijten e.a. » watermijten » watermijten, taxonomie

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 07-07-2012
rev. 29-04-2022


This page in English english Engelstalige pagina

https://www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!

https://www.microcosmos.nl/nartro/hydracarina05.htm
terug naar springstaartjes, spinnen, mijten, kreeftjes
mijten e.a.