2,5 mm
Hydrachna cf. conjecta 20-08-2010
Hydrachna cf. conjecta
3,5 mm
Hydrachna cruenta 23-06-2010
Hydrachna cruenta
 
Eylais sp. 17-06-1999
Eylais sp.
1,8 mm
Hydryphantes cf. dispar 07-04-2011
Hydryphantes cf. dispar
1,8 mm
Thyas cf. pachystoma 23-04-2011
Thyas cf. pachystoma
 
Hydrodroma cf. despiciens
Hydrodroma cf. despiciens
1,25 mm
Oxus species
Oxus sp.
0,7 mm
Torrenticola cf. amplexa
Torrenticola cf. amplexa
1,8 mm
Limnesia maculata 06-04-2012
Limnesia maculata
1,1 mm
Limnesia undulata 22-04-2013
Limnesia undulata
1,6 mm
Limnesia undulatoides 14-05-2012
Limnesia undulatoides
1,4 mm
Limnesia undulatoides 15-04-2013
Limnesia fulgida
1,1 mm
Hygrobates cf. longipalpis mannetje 27-06-2011
Hygrobates cf. longipalpis
0,6 mm
Unionicola cf. crassipes
Unionicola cf. crassipes
1,1 mm
Neumania cf. deltoides vrouwtje 10-07-2011
Neumania cf. deltoides
1,8 mm
Piona carnea vrouwtje 28-06-2012
Piona carnea
2,3 mm
Piona cf. coccinea vrouwtje 07-06-2010
Piona coccinea
2,9 mm
Piona longipalpis vrouwtje 13-08-2013
Piona longipalpis
1,48 mm
Piona cf. rotundoides vrouwtje 14-07-2015
Piona cf. rotundoides
1,0 mm
Piona sp. mannetje 07-06-2010
Piona sp. ♂
 
Piona sp. mannetje 28-07-2005
Piona sp. ♂
1,0 mm
Hydrochoreutes cf. krameri vrouwtje 12-08-2010
Hydrochoreutes cf. krameri
2,0 mm
Tiphys cf. ornatus vrouwtje 14-05-2012
Tiphys cf. ornatus
2,1 mm
Pionopsis cf. lutescens vrouwtje 14-05-2012
Pionopsis cf. lutescens
0,85 mm
Pionopsis cf. vatrax vrouwtje 25-05-2015
Pionacercopsis cf. vatrax
0,9 mm
Forelia variegator vrouwtje 17-06-2013
Forelia variegator
0,5 mm
Brachypoda versicolor 17-07-2011
Brachypoda versicolor
1,3 mm
Arrenurus cf. buccinator 15-07 en 21-07-2012
Arrenurus cf. buccinator
1,2 mm
Arrenurus cf. securiformis mannetje 21-07-2012
Arrenurus cf. securiformis
0,6 mm
Arrenurus cf. globator
Arrenurus cf. globator
1,65 mm
Arrenurus cf. bicuspidator 22-08-2010
Arrenurus cf. bicuspidator
1,0 mm
Arrenurus cf. sinuator 10-08-2010
Arrenurus cf. sinuator

Bij veel namen staat een cf. omdat de soort niet zeker vast te stellen is vanaf foto's, bovendien zijn sommige kenmerken bij het levende, bewegende dier onduidelijk zichtbaar. Eigenlijk moeten alle soorten hier als cf. beschouwd worden omdat er geen volledige determinatie is geweest. Maar bij een aantal is de kans dat het een andere soort is zo klein, dat ik de cf. weggelaten heb.

mijten superfamilies tabel

De taxonomie van de watermijtensoorten is complex, mogelijk omdat verschillende landsoorten ooit het water hebben opgezocht en watermijten dus een heterogene verzameling soorten vormen. Er zijn dan ook veel indelingen te vinden. Een schema, ontleend aan een klein gedeelte van de ”Taxon Tree” van de Fauna Europaeae, is te zien door op het plaatje links te klikken. De watermijten zijn daar in de onderorde Anystinae van de orde Prostigmata zijn ingedeeld. De opsomming binnen de indelingen is niet compleet en niet geheel correct. Het overzicht dient vooral om een mogelijke plaatsing van de op deze site afgebeelde watermijten aan te geven. Verder geeft het een indruk van de complexe watermijten taxonomie.
LITERATUURLIJST watermijten

LINKS
Bovenstaande tabel ontleend aan Fauna Europaea.org.
Een chemotaxonomische indeling op basis van eiwitten.
Een andere taxonomische indeling van Heather Procter en Mark Harvey.


ALGEMEEN    UITERLIJK    LEVENSCYCLUS    SOORTEN    TAXONOMIE

terug
terug naar: SPRINGSTAARTJES, SPINNEN, MIJTEN, KREEFTJES

Pagina route: INDEX » mijten e.a. » watermijten, soorten

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 15-08-2006
rev. 24-05-2022


This page in English english Engelstalige pagina

https://www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!

terug naar springstaartjes, spinnen, mijten, kreeftjes
mijten e.a.