Click here for an English language version. Naar engelstalige pagina English version
spacergif

Literatuurlijst
- 5 -
Watermijten

Besseling, A. J. (1964). De Nederlandse watermijten (Hydrachnella Latreille 1802). Amsterdam. Monographieën van de Nederlandse Entomologische Vereeniging No. 1

Davids, C. (1979). De watermijten (Hydrachnellae) van Nederland. Levenswijze en voorkomen. Wetensch Meded K N N V, 132, 1-78.

Gerecke, R (editor) 2007. Chelicerata: Araneae, Acari I. Süßwasserfauna von Mitteleuropa7/2 (1): 14-388. Spektrum Akademischer Verlag 2007

Gerecke, R. (editor) 2010. Chelicerata: Acari II. Süßwasserfauna von Mitteleuropa7/2 (2): 1-236. Spektrum Akademischer Verlag 2010

Gerecke, R. (editor) 2016. Chelicerata: Acari III. Süßwasserfauna von Mitteleuropa7/2 (3): 1-417. Springer Spektrum Akademischer Verlag 2016 doi: /10.1007/978-3-8274-2689-5

Glime, Janice M. 2007. Bryophyte Ecology. (Volume 2. Hoofdstuk 9: Mites) Physiological Ecology. Ebook gesponsored door de Michigan Technological University en de International Association of Bryologists. Opgehaald 28 jan 2014 van http://www.bryoecol.mtu.edu/;
    hoofdstuk 9-1 opgehaald van http://www.bryoecol.mtu.edu/chapters_2011/9-1Arthropods_Mites.pdf en
    hoofdstuk 9-2 opgehaald van http://www.bryoecol.mtu.edu/chapters_2011/9-2Arthropods_Mite_Habitats.pdf.

v.d. Hammen, L. (1972). Spinachtigen - Arachnidea IV Mijten - Acarida Algemene inleiding in de acarologie. Wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. nr. 91 maart 1972

Neuman, C.J. (1879). Om Sveriges Hydrachnider. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademie Handlingar Bandet 17 № 3. Opgehaald van http://archive.org/details/omsverigeshydrac00neum

Piersig, R. (1897). Deutschlands Hydrachniden. Stuttgart. Zoologica 19 (22). 588. Opgehaald van http://www.archive.org/details/zoologischerjahr1899staz

Smit, H. & Van Der Hammen, H. (2000). Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). Supplement bij Nederlandse Faunistische Mededelingen. Nederlandse Entomologische Vereniging, Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.
Deze atlas is op een zekere datum als gratis download beschikbaar gesteld en mogelijk nog wel op het web te vinden. Maar de vervangende uitgave (2018, zie onder) van Harry Smit is actueler, bevat meer soorten en heeft daarbij ook een rijk geillustreerde determinatie tabel.

Smit, H., van Maanen, B.,van den Hoek, T.H., & Wiggers, R., Knol, B. (2003). New records of rare water mites from the Netherlands (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 25-2003, 123-135. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/46363

Smit, H., van den Hoek, T.H., & Wiggers, R. (2006). Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 25-2006, 33-38. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/159674

Smit, H., Hop, H., & Munts, R. (2008). Twee soorten watermijten nieuw voor de Nederlandse fauna, alsmede nieuwe vondsten van zeldzame soorten (Acari: Hydrachnidia) Nederlandse Faunistische Mededelingen, 28-2008, 41-47. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/159615

Smit, H., Boonstra, H., & Duijts, O., van Maanen, B., Wiggers, R. (2012). Meer dan 250 soorten watermijten in Nederland (acari: hydrachnidia, halacaridae)! Nederlandse Faunistische mededelingen 38-2012, 95-114. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/555367

Smit, H. (2018) De Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). Entomologische tabellen, supplement bij Nederlandse faunistische mededelingen. Nederlandse Entomologische Vereniging, Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden. 15 nov 2018
Onmisbaar voor de watermijten onderzoeker in Nederland en niet duur.

Streble,H & Krauter, D (1973) Das Leben im Wassertropfen. Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde. Franckh'se Verlagshandlung Stuttgart 1978. (p. 96-98, p. 314-319).

Viets,K (1936). Wassermilben oder Hydracarina (Hydrachnellae und Halacaridae). Spinnentiere oder Arachnoidea VII. In: F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands 31 & 32

Wesenberg Lund, C. (1939). Dass leben der Süsswassertiere. Wien, Springer Verlag. (p. 550-595)


HOME   HOOFDINDEX    SITEMAP   VRAGEN   LINKS   CONTACT   MEER 
home


© G.H. Visser 15-04-2022
rev. 15-04-2022

Valid XHTML 1.0!

https://www.microcosmos.nl/nmorelit5.htm