terug
terug
Staafwants, pas verveld

Microcosmos.nl: Staafwants
Op deze foto is links een pas vervelde staafwants te zien, en rechts de afgeworpen "huid" of exoskelet. Aan de lange adembuis is te zien dat dit de laatste vervelling was, de wants is nu volgroeid. Net als alle insecten is de staafwants direct na de vervelling bleek en zacht, en kan haast hij niet staan en lopen op het droge. Na een paar uur is het nieuwe pantser uitgehard en donker verkleurd. De tijdelijke weekheid is nodig: zo kan het insect uit de huid kruipen en daarna uitzetten.


terug
terug naar: W A T E R W A N T S E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 17-08-2007
rev. 12-10-2007

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!