O V E R I G E   D I E R E N  


Klik op één van de plaatjes voor een grotere afbeelding en meer info
2 mm Micro-organismen
Eencelligen e.a.
  Hydra oligactis
Bruine zoetwaterpoliep
15 mm Dugesia gonocephala

1,8 mm Dugesia lugubris
Dugesia platworm, cocon
  Helobdella stagnalis

  Triton vulgaris
Kleine salamander, larve

De 'overige dieren' op deze pagina horen bij diverse klassen, die ver van elkaar af staan in de systematiek.HOOFD Index  Kevers1  Kevers2  Wantsen  Libellen  Kokerlarven  Overige insecten  Spinnen,kreeften  Weekdieren  Overige dieren  Micro-organismen 

home
INDEX


COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser mrt-2001
rev. 26-04-2024

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!