Click here hier to go to ENGLISH version. Naar Engelstalige pagina to English version
spacergif

WAT IS:
ZELDZAAM?

.... zeldzaam, in voedselarme plassen.

Bij het raadplegen van veldgidsen, determinatietabellen en andere literatuur over de flora en fauna van de sloot, vinden we bij elke beschreven soort vaak aanduidingen over de verspreiding. Voorbeelden: "niet algemeen", "zeer zeldzaam in rivieren", "verbreid". Maar wat betékent dat nou precies? Dit artikeltje kan die vraag niet beantwoorden, maar is bedoeld om de genoemde aanduidingen te relateren aan een aantal feiten.

1) Eenduidigheid. Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt al dat de aanduidingen niet eenduidig zijn en verschillen per schrijver. De aanduiding kan heel globaal zijn: "Zeldzaam.", of meer in detail uitgewerkt: "In Nederland vrij algemeen en talrijk; vooral op laagveen, aan vennen en verlandende plekken. Ontbreekt in de kustgebieden.". Het tweede voorbeeld geeft uiteraard veel meer informatie over waar we de soort zouden kunnen vinden. Daarnaast zien we vaak kwantitatieve verschillen: een soort kan door de ene schrijver als zeldzaam, door een andere als algemeen beschreven worden.

2) Afhankelijk van de waarnemer. Op dit feit moeten we dieper ingaan. Om een soort te kunnen vaststellen, moet je hem zien. Neem als voorbeeld koeien. Die zijn heel gemakkelijk te zien en te tellen. Als er een bijzondere koe tussen zit, is dat snel kenbaar. Maar neem dan herten, waarvan de meeste soorten ook niet klein zijn. Het zien en tellen is hier veel moeilijker: de wilde exemplaren zijn meestal verborgen in het woud of het nachtelijk duister. In 1992 is pas de Saola ontdekt, een tot dan onbekende rundersoort, die eerst voor een antilope werd gehouden.
Die (on)zichtbaarheid speelt voor de, vaak microscopisch kleine, dieren in de sloot een nog grotere rol. Er zijn in Nederland ontelbare wateren, van weidse meren tot vol-geregende wielsporen. In al die wateren leven organismen. Het is onmogelijk op één moment zichtbaar te kunnen maken welke soorten en hoeveel daarvan in al dat water verborgen zijn. Dit wordt nog bemoeilijkt door het feit dat het water vaak wat troebel is en de grootste soortenrijkdom vaak in dicht begroeide sloten en plassen te vinden is. En daarom berusten de verspreidingsgevens bijna nooit op werkelijke aanwezige aantallen, maar voornamelijk op de een combinatie van factoren die ik in de regel hieronder probeer samen te vatten:

Iemand - ziet - in een vangst - op een bepaald tijdstip - op een bepaalde plaats - een soort.

Deze zin nemen we nu per onderdeel onder de loep.

2a) Waarnemer.

Veel hangt af van de waarnemer(s).

2b) Waarneming

door boven beschreven waarnemer.

2c) Vangst.

2d) Tijdstip.

2e) Locatie.

2f) Soort.


LITERATUUR

Besseling, A. J. (1964). De Nederlandse watermijten (Hydrachnella Latreille 1802). Amsterdam. Monographieën van de Nederlandse Entomologische Vereeniging No. 1

Smit, H. & Van Der Hammen, H. (2000). Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen,13, 272pp. Opgehaald 23 juni 2010, van http://www.repository.naturalis.nl/document/45797

Smit, H., van Maanen, B.,van den Hoek, T.H., & Wiggers, R., Knol, B. (2003). New records of rare water mites from the Netherlands (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 25-2003, 123-135. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/46363

Smit, H., van den Hoek, T.H., & Wiggers, R. (2006). Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 25-2006, 33-38. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/159674

Smit, H., Hop, H., & Munts, R. (2008). Twee soorten watermijten nieuw voor de Nederlandse fauna, alsmede nieuwe vondsten van zeldzame soorten (Acari: Hydrachnidia) Nederlandse Faunistische Mededelingen, 28-2008, 41-47. Opgehaald van http://www.repository.naturalis.nl/document/159615


HOME   HOOFDINDEX    SITEMAP   VRAGEN   LINKS   CONTACT   MEER 

home
© G.H. Visser 25-05-2013
rev. 08-02-2024

Valid XHTML 1.0!

https://www.microcosmos.nl/nmorerare.htm