Peltodytes kever
kever


terug
Peltodytes larve 20-07-1997
Peltodytes caesus
Watertrederlarve

De larven van de Peltodytes watertreders verschillen van die van het Haliplus geslacht door de lange filamenten, die waarschijnlijk dienen als gesloten kieuwen. Let op de twee staartdraden aan de achterlijfspunt: hierin monden de twee hoofd tracheae (luchtbuizen) uit. Dit in tegenstelling tot de open stigmata die veel keverlarven aan het uiteinde hebben om te te kunnen ademen aan de oppervlakte.

terug
terug naar: WATERKEVERLARVEN

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 25-11-2008
rev. 29-11-2008

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!