terug
terug
Hygrobia bovenaanzicht
Hygrobia hermanni
Waterpieptor of Modderkever

Deze eigenaardige kever behoort tot een aparte familie, die als ijstijd relict beschouwd wordt. De kever kan goed zwemmen, maar is minder gestroomlijnd gebouwd dan de waterroofkevers. De kever maakt bij verontrusting een knarsend geluid.


terug
terug naar: W A T E R T O R R E N ( 1 )

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een email toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 08-03-2004
rev. 18-08-2008
www.microcosmos.nl/nbeet2/hygrobia01.htm

Valid XHTML 1.0!