terug
terug
Hydroporus planus
Hydroporus planus?

Dit Hydroporus kevertje zou de algemeen voorkomende planus soort zou kunnen zijn, op grond van de kleuren (donkerbruine dekschilden en zwarte kop en halsschild), de beharing en de vindplaats. Dit 4 millimeter grote exemplaar kwam uit een ondiepe, pas gegraven plas met zandbodem, een biotoop die de voorkeur heeft van deze soort. Maar voor een zekere determinatie moeten Hydroporussen eigenlijk ontleed worden.


terug
terug naar: H Y D R O P O R I N A E

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 06-08-2008
www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!