terug
terug
Hydaticus seminiger 29-06-97
Hydaticus seminiger
zijrandwaterroofkever of grote plasduiker

Deze middelgrote kever vond ik, zoals meer dieren op deze website, in mijn tuinvijvertje. De soortnaam seminiger betekent: half zwart, of bijna zwart. Let op de platte structuren aan de voorpoten: dat zijn hechtschijfjes, waarmee de mannelijke kevers zich tijdens de paring vasthouden aan de vrouwelijke exemplaren. Er komen twee soorten Hydaticus voor in Nederland, het zijn middelgrote kevers, met de typerende eigenschappen van de dytiscidae familie. H. seminiger is redelijk algemeen, H. transversalis, minder algemeen verschilt van deze soort door een gele dwarsband die (dus inderdaad: transversaal) over de dekschilden loopt (van Nieukerken,1992).

Hieronder links nog een foto van de kever, rechtsonder twee vergrote uitsnedes van die foto, waarop details van de poten te zien zijn.

Hydaticus seminiger 29-06-97
Hydaticus seminiger 29-06-97 Hydaticus seminiger 29-06-97

Op de foto van de rechter achterpoot hier boven, zijn de grote doorns (sporen) te zien, op de foto van de voorpoten de bovenkant van één van de gelede hechtschijfjes. Op het donkere gedeelte van de (onscherp afgebeelde) middenpoten zitten ook van die schijfjes.


Klik op het plaatje hieronder om andere foto's van Hydaticus seminiger te zien.

Hydaticus seminiger 29-06-97

"What's in a name":

De Nederlandse namen zijn begrijpelijk: de lichte zijrand is opvallend en de kever is inderdaad in grotere en kleinere plassen te vinden. Dytiscus betekent: duiker, al deze kevers kunnen inderdaad goed duiken omdat ze met de achterpunt lucht halen.

Hydaticus kan ik niet met zekerheid herleiden, maar Hyda- kan betekenen: water, hoewel Hydr- daarvoor veel gebruikelijker is. Met de toevoeging -ticus krijgen we dan iets in de zin van: "iemand die in het water is". (Vergelijk fanaticus, wat volgens Wikipedia is afgeleid van fanum, tempel, dus: "door een god bezeten")
De Zweedse entomoloog Charles de Geer gaf in 1774 deze kever de naam Dytiscus seminger, de "bijna zwarte duiker". Maar door de grote aantallen Dytiscus soorten zal er al snel behoefte zijn geweest aan een verdere indeling. De Britse arts Leach introduceerde het genus Hydaticus in 1817. De kever werd in dit genus geplaatst, de volledige naam is dus nu "Hydaticus seminiger (de Geer 1774)", met de auteursnaam tussen haakjes omdat de genusnaam gewijzigd is.


Literatuur
Nieukerken, E. van 1992, Dytiscidae - In M.B.P. Drost, H.P.J. Cuppen, E.J. van Nieukerken, A.M. Schreijer, (red.) 1992. De waterkevers van Nederland 154-156. - Uitgeverij K.N.N.V., Utrecht.

Webpages naamgeving:
IRMNG, Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
Gelezen 20 februari 2024, van https://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails &id=11581717

KSIB, Polish Biodiversity Information Network (Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności)
Gelezen 20 februari 2024, van https://baza.biomap.pl/en/taxon/species-hydaticus_seminiger-dytiscus_semi-niger/photos_tx/tr/y


terug
terug naar: W A T E R T O R R E N ( 1 )


This page in English language english Engelstalige pagina

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 11-04-2004
rev. 20-02-2024
www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!

https://www.microcosmos.nl/nbeet1/hydaticus01.htm