terug
terug
Volgroeid, zwaarlijvig. 7 juni 1999
Dytiscus marginalis
Geelrand larve, laatste stadium

Deze larve is volgroeid en eet daarom niet meer. Hij is dik en vet en kan niet meer aan de waterspiegel hangen, zodat hij alleen in ondiep water nog ademhalingslucht kan halen. In dit stadium kruipt de larve de oever op om dicht bij het water in de grond te verpoppen.terug
terug

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 11-04-2004
rev 05-02-2006

Valid XHTML 1.0 Strict