terug
terug
Agabus undulatus
Agabus undulatus

Als er geen dekking is onder stenen of modder, zwemt deze kever ongedurig rond. En zoals alle Agabus soorten is hij snel, door de grote zwemharen op de achter- en middenpoten. Toch rustte hij lang genoeg op dit bloeiende kranswiertakje om twee foto's te maken, die op dit plaatje gecombineerd zijn om meer dieptescherpte te krijgen. Het kranswier is mogelijk Chara vulgaris, een algemene soort (Simons, Lokhorst, van Beem, 1999). Dit is in ieder geval een eenhuizig, mannelijk exemplaar met alleen de oranje antheridiae (geslachtsorganen).

Op de foto boven en de detailfoto hier links onder, is te zien dat de tarsleden van de achterpoten recht afgesneden zijn. Dat is een verschil tussen Agabus kevers en de nauw verwante Ilybius soorten. Een ander verschil zit in de twee klauwen aan elke achterpoot, die zijn bij Agabus even lang (van Nieukerken, 1992). Dat is op deze foto niet te zien en daarom is een inzetje bijgeplaatst van een andere opname, die dat wel duidelijk toont. Op de foto eronder een detail van de linkerachterpoot, waarbij de twee klauwtjes ook zichtbaar zijn.Agabus undulatus - zijaanzicht 05-07-2013
fill
Agabus undulatus - zijaanzicht 05-07-2013
Achterpoot: details van drie foto's, het inzetje in de
bovenste foto is namelijk van een andere opname.
Agabus undulatus - achteraanzicht 05-07-2013
De kever ventileert tijdelijk de opgeslagen lucht, in een belletje
Klik op de plaatjes hieronder om meer foto's van Agabus undulatus te zien.

fill
Agabus undulatus 05-07-2013
fill

pagina 1
Agabus undulatus 05-07-2013
pagina 3: vlekken zijn plekken
Agabus undulatus 05-07-2013
pagina 4: onderkant
Agabus undulatus larve 18-05-2018
pagina 5: de larveLiteratuur:

Simons, J., Lokhorts, G.M., van Beem, A.P. (1999) Bentische zoetwateralgen in Nederland KNNV uitgeverij 1999 Utrecht

Zie verder de LITERATUURLIJST waterkevers.terug
terug naar: W A T E R K E V E R S  (1)

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 13-07-2013
rev. 18-06-2024

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!