terug naar eerste pagina Piona rotundoides
terug
Piona cf. rotundoides onderkant met details 14-07-2015
Piona cf. rotundoides
♀ - 1,5 mm

De onderzijde van het exemplaar van de foto's op de eerste pagina over deze soort. Ga met de muispijl over de foto om schetsmatige aanduidingen van kenmerkende details zichtbaar te maken (op een touchscreen: de foto aantikken).

Ik kan deze mijt niet met zekerheid tot op de soort determineren. De lengte van dit vrouwelijk exemplaar, bijna 1,5 mm, is groter dan wat maximaal wordt opgegeven (1250 µm, Smit, 2018; Gerecke e.a., 2016). Besseling (1964) geeft echter voor "Piona (Pusillopiona) forma rotundoides" een lengte tot 1650 µ op.

De napplaten hebben een brede sikkelvorm en dragen veel nappen, ik tel zo'n 38 nappen op de rechter plaat (dat is de linker plaat op de foto). De vorm en het aantal nappen kan kloppen voor P. rotundoides. Twee andere soorten, P. pusilla en P. obturbans, hebben vergelijkbare nappenplaten, maar P. pusilla en P. obturbans hebben iets minder nappen (Smit 2018; Gerecke e.a., 2016) Besseling (1964) geeft voor P. pusilla zelfs nog minder nappen op. Een andere gelijkende soort, P. disparillis kunnen we uitsluiten. omdat daar de bovenkanten van de nappenplaten min of meer parallel lopen met de onderkanten (dus meer een liggende U-vorm) en er veel meer nappen zijn: ongeveer 2x 60 volgens Viets (1936), meer dan 55 per plaat volgens Smit (2018). Dit exemplaar heeft een merkwaardige oranje kleur in nappen, ik weet niet hoe dat komt.

De maatstrepen geven lengtes van 100 µm aan. De lengte van de mediane rand van de vierde epimeer moet minstens 155 µm zijn volgens Smit (2018) em Gerecke e.a. (2016). Lastig te zien of dat zo is, de naden tussen de derde en vierde epimeren lopen niet duidelijk door tot het midden.


Op de onderste detail uitsnede zijn een aantal kenmerken met betrekking tot de plaatjes om de excretieporus (e.p.) weergegeven. De op de overlay met S aangegeven veldjes houd ik voor de glandula waar de begeleidende haartjes dichtbij, of op staan. De met e.p. aangegeven excretie pore ("anus") ligt tussen de haartjes, de driehoek e.p. met de lager liggende glandula g is gelijkbenig (a=b, c is groter) en niet gelijkzijdig, zoals bij P. obturbans. (Smit in Macrofaunanieuwsmail 95 - 2010, zie onder)


Literatuur:

Smit, H., 2010 Mijten en concepttabel Piona soorten. Macrofaunanieuwsmail 95, 14 december 2010

Zie verder de Literatuurlijst watermijten.


terug
terug naar: W A T E R M I J T E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 20-07-2015
rev. 29-04-2022

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!