terug
terug
Piona rotundoides, vrouwtje 14-07-2015

Piona cf. rotundoides

Deze Piona soort heeft geen opvallende kenmerken die hem onderscheiden van andere Piona soorten: een transparante, vuilgeel gekleurde watermijt met de donkere banden van de middendarm. Alleen aan de onderzijde is de soort te herkennen. Dit bijna 1,5 millimeter grote, vrouwelijke exemplaar werd samen met een iets kleiner exemplaar gevonden op 12 juli 2015 in de Daarlesche Flierleiding ter hoogte van de stuw bij het Overijssels kanaal (kanaal Zwolle-Vroomshoop). Het is een gekanaliseerde beek met matige stroming en dat stemt overeen met de omschrijving van de habitats in de Atlas van de Nederlandse Watermijten (Smit & van der Hammen 2000). Het water was vrij helder en leek schoner dan in eerdere jaren, er was een behoorlijke beplanting aanwezig van o.a. de smalbladige waterpest die op de foto afgebeeld staat.

Piona rotundoides, vrouwtje - vooraanzicht 14-07-2015 fill Piona rotundoides, vrouwtje - vooraanzicht 14-07-2015

Foto's boven: het grijze gedeelte op de flanken, omvat door de bogen van de middendarm: dat zijn de eitjes in aanleg. Op de rechter foto zien we de lichtgele baan van het excretieorgaan, dat Y-vormig vertakt is op de rug, te zien op de linker foto. De kleur is daar wat meer oranje.
Op de beide foto's hieronder is de mijt iets groter afgebeeld. Vooral op de rechter foto is te zien hoe het frontale gedeelte van het idiosoom (lichaam) flink uitsteekt boven de aanzet van de palpen en voorpoten, het gnathosoom. Het rechter oog is zichtbaar door het transparante idiosoom. Daardoor lijkt het alsof de ogen dicht naast elkaar liggen. Op de linker palp is een haarkegel zichtbaar, op de pagina met de vergroting van deze foto's is die duidelijker te zien.

Piona rotundoides, vrouwtje 14-07-2015
Piona rotundoides, vrouwtje 14-07-2015
Klik op de plaatjes hieronder om andere pagina's over Piona rotundoides te zien.

Piona rotundoides 14-07-2015
Foto's van de onderkant
fill
Piona rotundoides 14-07-2015
Vergrotingen van de twee foto's hierbovenLiteratuur:

Zie de LITERATUURLIJST watermijten.terug
terug naar: W A T E R M I J T E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 18-07-2015
rev. 29-04-2022

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!


https://www.microcosmos.nl/nartro/piona75.htm