DUIKERWANTS, soorten

Over praktisch de hele wereld komen duikerwantsen voor, zo'n 200 tot 300 soorten, waarvan ongeveer 41 in Europa.
In Nederland komen ruim 30 soorten voor, waarvan de meeste alleen door ervaren specialisten onder een microscoop onderscheiden kunnen worden. De meest bekende soort is Corixa punctata(punctata=gestippeld), die ook wel als Corixa Geoffroyi beschreven wordt. De hier getoonde indeling bevat alleen de hoofdindeling, om de soorten te onderscheiden is (te) veel ervaring nodig.

INDELING (Ontleend aan een KNNV tabel)

familie Corixidae 2 subfamilies - 8 geslachten(genera) - 31 soorten

Zo zien we dat Corixa punctata, een soort is van de onder(infra)familie Corixini, die weer bij de onder(sub)familie Corixinae hoort, die uiteindelijk onder de familie der Corixidae (duikerwantsen) valt. De Corixidae vallen als familie onder de orde Hemipterae, Wantsen. (N.B. ae uitspreken als ee, dus Corixidee).

Volgende Op de volgende pagina meer over de kleine Micronecta soorten.

Verder...

ALGEMEEN    HERKENNEN   ANATOMIE   LEVENSWIJZE   SOORTEN   MICRONECTA   NAMEN 


terug
terug naar WATERWANTSEN


Pagina route: INDEX » waterwantsen » duikerwants » Soorten

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Almelo, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 03-2002
rev. 03-04-2010


This page in English english Engelstalige pagina

http://www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!

terug naar wantsen 2
Wantsen 2